دسته:دنیای واقعیت مجازی

انتقال گرما، سرما و درد در دنیای واقعیت مجازی ممکن شد

انتقال گرما، سرما و درد در دنیای واقعیت مجازی ممکن شد

مجله علمی ایران : در حالی که ابزار مبتنی بر فناوری واقعیت مجازی تنها حس حضور در یک دنیای سه...