دسته:سیاره زمین

آیا ویروس‌ها زنده‌اند

آیا ویروس‌ها زنده‌اند؟

مجله علمی ایران : محققان معتقدند که ویروس‌ها عوامل عفونی محسوب می‌شوند که کوچک و آلوده هستند...

ساکنان باستانی شکل دهنده جنگلهای بارانی آمازون هستند

ساکنان باستانی شکل دهنده جنگلهای بارانی آمازون هستند

مجله علمی ایران : عموما تصور ما در مورد جنگلهای بارانی آمازون پهنه های وسیع طبیعی است که هیچ...

حذف مونواکسید کربن از هوا به کمک نانوفتوکاتالیست‌های صفحه‌ای

حذف مونواکسید کربن از هوا به کمک نانوفتوکاتالیست‌های صفحه‌ای

مجله علمی ایران : محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر یک نانوفتوکاتالیست صفحه‌ای ساخته‌اند که...

ساخت چسب ضد آب با استفاده از ماهی صخره‌

ساخت چسب ضد آب با استفاده از ماهی صخره‌

مجله علمی ایران : محققان دانشگاه «پردو» موفق شدند با تکنیک خاصی، چسبی بسازند که مانند...

کشف یک گونه باستانی ناشناخته از انسان در چین

کشف یک گونه باستانی ناشناخته از انسان در چین

مجله علمی ایران : گروهی از باستان‌شناسان ‌قسمت‌هایی از دو جمجمه انسان را در مرکز چین کشف...

کشف قدیمی‌ترین فسیل گیاهی

کشف قدیمی‌ترین فسیل گیاهی

مجله علمی ایران : دانشمندان به تازگی فسیل‌هایی را در «چیتراکوت» هندوستان کشف کرده‌اند که...

تولید هیدروژن از تابش نور به کاغذ و برگ درخت

تولید هیدروژن از تابش نور به کاغذ و برگ درخت

مجله علمی ایران : محققان با استفاده از نقاط کوانتومی، روشی برای تولید هیدروژن از...

گروهی از نئاندرتال‌ها گیاهخوار و گروهی گوشتخوار بوده‌اند

گروهی از نئاندرتال‌ ها گیاهخوار و گروهی گوشتخوار بوده‌اند

مجله علمی ایران : گروهی از پژوهشگران دانشگاه ادلید استرالیا به این نتیجه رسیده‌اند که یک...

مشاهده یخ‌های سبز در قطب جنوب

مشاهده یخ‌های سبز در قطب جنوب

مجله علمی ایران : در تصویر ماهواره‌ای جدید گرفته شده از قاره قطب جنوب، یخ‌های شناور سبز رنگ...

اجدادی که از آب سردرآوردند

اجدادی که از آب سردرآوردند

مجله علمی ایران : دانشمندان در مطالعات خود دریافتند که تکامل چشم‌ها در جانوران، باعث خروج...