دسته:ساخته های عجیب

اوریگامی

ساخت اشکال پیچیده توسط اوریگامی

اوریگامی، به‌طور خلاصه به معنای “تا زدن کاغذ”، به صورت هنری و با هدف است که در قرن هفدهم...

14

ساخت نخستین لیزر خنک کننده مایعات

مجله علمی ایران: این صحیح است که لیزر اغلب به عنوان ابزاری گرمایشی مورد استفاده قرار...

کتاب نوشیدنی

کتاب نوشیدنی میتواند جان شما را نجات دهد

بدون شک یک کتاب خوب می‌تواند دیدگاه شما را به زندگی تغییر دهد ولی یک کتاب وجود دارد که می...