دسته:کشفهای جدید

ابر فلزی برای مهار جهنم

ابر فلزی برای مهار جهنم

مجله علمی ایران : دانشمندان بلژیکی به این نتیجه رسیده‌اند که ابرهای حاصل از فلزات مایع قادر...

مغز می تواند ساختارهایی تا ۱۱ بعد را خلق کند

مغز می تواند ساختارهایی تا ۱۱ بعد را خلق کند

مجله علمی ایران : دانشمندان در تازه ترین نفوذ به اعماق مغز متوجه شده اند که مرکز فرماندهی بدن...

فیزیکدان ها مایعی با 'جرم منفی' تولید کردند

فیزیکدان ها مایعی با ‘جرم منفی’ تولید کردند

مجله علمی ایران : فیزیکدان ها مایعی با “جرم منفی” تولید کرده اند که وقتی نیرویی به آن...

ساخت دو ماده آهن ربایی جدید توسط دانشمندان

ساخت دو ماده آهن ربایی جدید توسط دانشمندان

مجله علمی ایران : موادی که قابلیت آهن ربایی دارند از جمله موادی هستند که در صنعت کاربردهای...

هاله انسان امری واقعی است

هاله انسان امری واقعی است

مجله علمی ایران : دانشمندان اخیرا پی برده اند آنچه که ما به عنوان هاله انسان می شناسیم امری...

تاثیر مذهب بر مغز انسان

تاثیر مذهب بر مغز انسان

مجله علمی ایران : در پی یک مطالعه ی کوتاه مدرکی به دست آمده است که نشان می دهد مذهب و تجربیات...

اثبات جهان پس از مرگ توسط دانشمندان اعصاب و روان

اثبات جهان پس از مرگ توسط دانشمندان اعصاب و روان

مجله علمی ایران : حیات بعد از مرگ موضوعی است که در مذاهب مختلف به روش های مختلف توضیح داده شده...

تاثیرات تولید ماده هیدروژن فلزی در زندگی ما

تاثیرات تولید ماده هیدروژن فلزی در زندگی ما

مجله علمی ایران : نزدیک به یک دهه از مطرح شدن تئوری «هیدروژن فلزی»، می‌گذرد و تازه دانشمندان...

ساخت فلز رسانای جریان الکتریسیته که هادی حرارت نیست

ساخت فلز رسانای جریان الکتریسیته که هادی حرارت نیست

مجله علمی ایران : فیزیکدانان آمریکایی فلزی را شناسایی کردند که رسانای جریان الکتریسیته است...

ساخت هیدروژن فلزی

ساخت هیدروژن فلزی

مجله علمی ایران : دانشمندان موفق شده یکی از نادرترین و گرانبها ترین  مواد روی کره زمین به...