دسته:تصاویر میکروسکوپی

5

۱۵ تصویر فوق‌العاده از زیر میکروسکوپ

از دوران کودکی برای ما مشاهده اجسام زیر نگاه تیزبین یک میکروسکوپ، بسیار شگفت‌انگیز و جالب...